Menue
DE | NL
Mailicon
Suche  

Stichting Grenzen Verbinden

Om de verbindingen over de grens in het algemeen te bevorderen, in het bijzonder ter ondersteuning van de duits- nederlandse  inspanningen  tot behoud van  het barokke  kerkje in Zwillbrock is de Stichting  in 2010 opgericht.

De Stichting  (artikel 2 van de statuten) heeft ten doel: het instandhouden en bevorderen van de cultuurhistorische verbindingen over de grens tussen Nederland en Duitsland En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het (financieel) ondersteunen van initiatieven die binnen haar doelstelling vallen, zoals de financiële ondersteuning van de in Zwillbrock (Duitsland) gevestigde rechtspersoon naar Duits recht te weten de Verein Freundeskreis  Barockkirche Zwillbrock e.V.

Het  bestuur van de Freundeskreis, aangevuld met enkele andere leden  vormt  het bestuur van de Stichting. In het najaar van 2014  zijn het de volgende personen:

Mr.F.J.A. Oostrik (Borculo): voorzitter
Dr.H.Terhallle (Vreden): vice voorzitter
Dhr.M.Thesing (Vreden): penningmeester
Dhr.H.Pennekamp (Vreden): bestuurslid
Dhr.J.te Vennevertlo (Rietmolen): bestuurslid

Jaarlijks in de Algemene Ledenvergadering  (Generalversammlung) van de Freundeskreis  legt het bestuur rekening en verantwoording   aan de donateurs van het gevoerde (financiële) beleid.

De Inkomsten van de Stichting  worden verkregen uit donaties van individuele personen  en zo mogelijk uit bijdragen uit Fondsen en bedrijven.

Uitgaven betreffen ,naast bankkosten,  bijdragen aan Freundeskreis voor renovatie en verfraaiingskosten.

Inkomsten in 2013  bdroegen:

Uitgaven in 2013 bedroegen: bankkosten                      :

Bijdragen Freundeskreis:

SALDO:

Konto der „Stichting Grenzen Verbinden“

Rabobank Graafschap Noord /NL

Konto 12 84 39 688
IBAN NL92RABO0128439688
BIC RABONL2U

Kontakt zum Freundeskreis und zur Stichting

Bruder Hubert Müller
Pfarrhaus Zwillbrock
Zwillbrock 9
48691 Vreden
T 02564 968230
info@barockkirche-zwillbrock.de

Jahresabschluss 2013

Den Jahresabschluss 2013 des Freundeskreises können Sie hier herunterladen.

(23.10.2014)